15 aastat kogemust – kvaliteet ja vastutus

Teenused

1. Ohtlike puude raie2. Puude võrade hooldustööd3. Puusidumissüsteemide paigaldus (Staatiline ja dünaamiline)4. Elektriliinide, tee ja raudtee äärsete alade hooldus5. Viljapuude hooldus6. Hekkide lõikus ja dekoratiiv põõsaste hooldus7. Äravedu ja töötlemine
Puude raie maapinnalt ja osade kaupa nii köitega, tõstukiga kui ka kraanaga.

Meie kogenud arboristid hindavad olukorra ja kasutavad puude langetamisel erinevad tehnikaid, et tagada ohutus ka kõige keerukamates olukordades.

1-Rigging-4

Puude võrade osaline ja täielik vähendamine, võrade harvendamine, võrade tõstmine ja kuivanud okste eemaldamine.

Puude hooldamiseks on erinevaid viise, sõltuvalt erinevate puude vajadustest. Hooldustöid teostatakse puude ohutuse tagamiseks, eemaldades surnud ja ristikasvanud oksi.

Puude võrade vähendamine ja okste harvendamine tagab parema õhuliikuvuse ja parandab päikesevalguse juurdepääsu hoonetele ja aedadesse.

2 Crown Reduction

 

 

Tugisüsteeme paigaldatakse väärtuslikel puudel mida soovitakse säilitada, kaitsmaks oma vara, et vältida nõrkade ühendustega puuharude, tüvede ja suuremate okste enneaegset murdumist.

2 Crown reduction 6

Nordic Arb OÜ meeskonnal on kogemused ja varustus liinide, raudteede ja teeäärte läheduses kasvavate puude ohutuks eemaldamiseks

4 Power line Clearance 1

Ilulõikus, üld ja viljade tootmiseks vajalik hooldus. Viljapuude igaaastane hooldus tagab puude hea viljatootlikuse ja pika eluea.

Hooldustööde käigus eemaldatakse vesivõsud, kuivanud, kahjustatud ja ristuvad oksad.

5 Fruit tree pruning 4

Hekkide lõikamine ja korrastamine, hekkide kõrguse ja laiuse vähendamine vastvalt liikidele.

Hekke tuleb hooldada regulaarselt, et vältida  nende ülekasvamist.

6 Hedge trimming 2

Nordic Arb OÜ teostab tüvede ja okste äravedu ning tüvede pakkudeks lõikamist.

Me garanteerime, et kõik objektid jäävad puhtad ja korras peale tööde lõpetamist.

7 Wood processing 1

Päring või konsultatsiooni soov